Kamer Achterhoek, Apeldoorn, Epe en Heerde

Actueel in de regio

Studiemiddag Personen met verward gedrag

Op donderdag 7 juni verzamelden zich bijna 90 belangstellenden in de Raadszaal van het gemeentehuis van Doetinchem voor de resultaten van drie projecten in Veiligheidskamer Achterhoek. Projectleider Eddy Adolfsen had voor deze middag vijf sprekers uitgenodigd die vanuit hun eigen achtergrond reageerden en reflecteerden op de resultaten van de projecten: Wie zijn eigenlijk die ‘personen met verward gedrag’? Hoe vaak hebben zij al zorg? Wanneer is er meer nodig? Hoe kunnen we de gezamenlijke aanpak rondom deze mensen beter organiseren?

 

Zo kijken aanwezigen terug op de Studiemiddag:

Gabriëlle Dessing, beleidsadviseur Openbaar Ministerie:
‘Allereerst was het goed om te horen dat de nieuwe samenwerking binnen de Veiligheidskamer zo goed bevallen is. Het zoeken naar betere manieren om mensen met verward gedrag en hun omgeving te helpen, lijkt vruchten af te werpen. Ook heel positief vond ik dat GGNet de grenzen wil opzoeken als het gaat om het uitwisselen van informatie over patiënten. We worstelen in de samenwerking vaak met het beroepsgeheim van de behandelaar. Voor een goede aanpak hebben we elkaar hard nodig. Dat GGNet hierin wil meebewegen vind ik moedig. Jammer vond ik dat de Veiligheidskamer en iemand die het positieve effect zelf ondervond niet aan het woord kwamen.’    

Donald Wever, adviseur voor de Familieraad van GGNet:
‘Een ware eyeopener was het dat alle partners het eens waren over het belang van een gedeelde regie en volledig commitment bij alle betrokken partijen.’

Manon Huisman, manager GGNet Intensieve Voortgezette Behandeling (IVB):
‘Er zijn veel resultaten gedeeld. Zo hebben we gezien dat er op lokaal niveau verschil gemaakt kan worden met een vroegtijdige, fijnmazige samenwerking. Wat ik ook mooi vond om te zien is dat verschillende domeinen elkaar opzoeken en proberen de onmogelijkheden – zoals een gebrek aan middelen – uit de weg te ruimen. Die intentie is er.
Op mijn eigen presentatie heb ik positieve reacties gehad en die leverde me nieuwe contacten op.’


 

Studiemiddag gemist? Lees het boek

Alle resultaten en de verhalen van de sprekers zijn gepubliceerd in het boek Personen met verward gedrag - Hoe het Veiligheidshuis kan bijdragen aan de aanpak van complexe en risicovolle casuïstiek.
Extra in dit boek: Nathalie van der Poel, coördinator Veiligheidskamer Apeldoorn, bespreekt een voorbeeld van een complexe en risicovolle casus. Ook leest u een reconstructie van een casus, belicht vanuit zes perspectieven: van familie tot officier van justitie.
U kunt dit boek downloaden of gratis een gedrukt exemplaar aanvragen via secretariaat@veiligheidshuisnog.nl.